PRZETWARZANIE DANYCH Z E-MAIL

Strona główna / POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRZETWARZANIE DANYCH Z E-MAIL

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka plików „cookies” 

  1. Niniejsza polityka opisuje zasady wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej www.cmzawiszy.pl (dalej Strona).
  2. Administratorem Strony jest Spółka pod firmą CENTRUM MEDYCZNE ZAWISZY Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 14).
  3. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  4. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  5. Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  6. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  7. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  8. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  9. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 
Informacja dot. przetwarzania danych
zawartych w wiadomościach przesyłanych pocztą elektroniczną:

Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE ZAWISZY Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 14). Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane na nasz adres mailowy pytanie  (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja dot. przetwarzania danych
zawartych w formularzach rezerwacji wizyt:

Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE ZAWISZY Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 14).

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi mailowej lub telefonicznej na przesłane przez Ciebie zapytanie o termin wizyty (podstawa przetwarzania danych to podjęcie działań na Twoje żądanie w celu dokonania rezerwacji wizyty lekarskiej). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji rezerwacji wizyty i świadczenia usług zdrowotnych. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas realizacji rezerwacji, a po uzyskaniu świadczenia zdrowotnego także przez czas określony przez umowę świadczenia usług zdrowotnych oraz przepisy prawa.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby dokonać rezerwacji wizyty. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w zakładce: POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANE DANYCH →