Doskonała opieka medyczna

Zespół doświadczonych lekarzy specjalistów uzupełnia kadra wykwalifikowanych pielęgniarek oraz odpowiednio przygotowany personel Przychodni.

Komfortowe wyposażenie

Centrum Medyczne Zawiszy jest w pełni klimatyzowane i komfortowo urządzone, zgodnie z nowoczesnymi standardami i wymogami sanitarnymi.

Placówka "Bez barier"

Przyjazny osobom niepełnosprawnym dzięki lokalizacji na parterze, przestronnej poczekalni oraz łazience przystosowanej dla pacjentów z dysfunkcją narządów ruchu.

Skorzystaj z formularza, albo zadzwoń lub odwiedź przychodnię

Rejestracja medyczna: +48 22 126 06 06

Adres: Warszawa, ul. Zawiszy 14 (wejście od ul. Radziwie)

Informacja o przetwarzaniu danych

Przetwarzanie danych zawartych w wiadomościach email

Informacja dot. przetwarzania danych
zawartych w wiadomościach przesyłanych pocztą elektroniczną:

Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE ZAWISZY Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 14). Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane na nasz adres mailowy pytanie  (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie danych zawartych w formularzach kontaktowych

Informacja dot. przetwarzania danych
zawartych w formularzach rezerwacji wizyt:

Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE ZAWISZY Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 14).

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi mailowej lub telefonicznej na przesłane przez Ciebie zapytanie o termin wizyty (podstawa przetwarzania danych to podjęcie działań na Twoje żądanie w celu dokonania rezerwacji wizyty lekarskiej). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji rezerwacji wizyty i świadczenia usług zdrowotnych. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas realizacji rezerwacji, a po uzyskaniu świadczenia zdrowotnego także przez czas określony przez umowę świadczenia usług zdrowotnych oraz przepisy prawa.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby dokonać rezerwacji wizyty. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w zakładce: POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANE DANYCH →